WorkBook: CRM, Gestio de projectes, recursos, factures i comptabilitat

Una necessitat comú en les empreses de Serveis Professionals, tant les Pimes com les més grans, és la de disposar de sistemes d'informació que permetin a l'organització minimitzar l'esforç destinat a la gestió i abocar-lo al màxim en les activitats facturables als clients.

 

WorkBook permet automatitzar tot el cicle de vida de la gestió d'una manera integrada y àgil.

 • Integrada perquè permet enllaçar fàcilment entre ofertes, projectes, actividatats i facturació, incloent la gestió documental.
 • Àgil perque la seva interfície web és intuitiva i demana només la informació necessària sense perdre la velocitat d'ús.

10 raons per triar WorkBook:

 • ECONÒMIC: Només es paga mensualment el número d'usuaris actius.
 • RÀPID: Ràpida posada en marxa de 2 a 3 setmanes, amb instal·lació "en el núbol".
 • PRESA DE DECISIONS: La integració de la informació permet una gran claredat en la gestió.
 • CONTROL: El mòdul de finances permet un control molt efectiu de la facturació i cobraments.
 • VISIBILITAT: Els projectes tenen una visió clara del pressupost, dedicació i despeses.
 • ACURAT: El sistema automatitza l'entrada d'hores, despeses i el control de la seva correcta inclusió de les factures.
 • INTEGRAT: El sistema s'integra totalment amb el correu, agenda i gestió documental.
 • CONFIGURABLE: Informes fàcilment configurables que s'adapten a les necessitats d'informació.
 • COMPATIBLE: Solució web accessible des de la Internet, per PC i MAC.
 • COMPARTIR CONEIXEMENT: Panell d'entrada que fa possible usar-lo com una intranet, incloent blogs associats a persones, clients i projectes.

 

Algunes referèncias de WorkBook dins del sector de Publicitat i Comunicació: